عکاسی طبیعت - پرتره - کودک - صنعتی
عجب جایست اینجا ادعا نیست-سخن از مستمند و اغنیا نیست-همه یکسان به بستر ارمیده-به بالین کسی جز خاک پا نیست-خلاف ادمی خاکی که فرق است-در اینجا فرقی بر شاه و گدا نیست-بنازم بزم ما را اندرین بزم- سخن از حیله و مکرو ریا نیست-در این شهر خموشان ای توانا-قضا را قاضی غیر خدا نیست.....شعری به روایت تصویر امیر بنده نازنینم است.یاد سبحان حسن زاده که چون ققنوس اب شد و چند وجود دیگر را حیات دوباره داد گرامی باد.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 18:34  توسط MOHSEN BAZRAFSHAN  |